Lesy města Český Krumlov s.r.o.

O NÁS

separ

Prodej palivového dřeva

separ

AKTUÁLNĚ

separ

Služby

separ

Fotogalerie

separ

Lesní pedagogika

separ

Dokumenty

separ

KONTAKTY

Lesy města Český Krumlov s.r.o.
Český Krumlov, Domoradice 1, 381 01
cz

pix
pix
KATEGORIE / CATEGORY

AKTUÁLNĚZPĚT / BACK ZPĚT

TISK / PRINT   ODESLAT / SEND

Fitness koutek U Trojice

Společnost Lesy města Český Krumlov s.r.o. projektem Fitness koutku U Trojice navazuje na již v minulosti vybudované Hřiště na Dubíku, které je intenzivně využíváno místními obyvateli k aktivnímu odpočinku. Projekt na výstavbu fitness stezky řeší volnočasové aktivity obyvatel a návštěvníků města na lesním pozemku nad malým rybníčkem a místní komunikací.

Jedná se o umístění šesti venkovních fitness prvků. Dopadovou plochu fitness prvků tvoří pryžová štěpka.

Polohou lesního pozemku v intravilánu obce, v blízkosti jednak stávající zástavby a jednak plánované výstavby rodinných domů, jsou stávající porosty předurčeny k plnění převážně mimoprodukčních funkcí lesa. V lokalitě U Trojice realizovala společnost Lesy města Český Krumlov s.r.o. v roce 2015 výstavbu protipovodňové přehrážky, vybudováním outdoorového fitness hřiště dochází k dalšímu zatraktivnění celé lokality. Na výstavbu byla poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova, operace neproduktivní investice v lesích.

Hřiště je volně přístupné všem návštěvníkům lesa za podmínky dodržování provozního a návštěvního řádu.

FOTOGALERIE FOTOGALERIE


ZPĚT / BACK ZPĚT

Palivové dříví

Prodej palivového dříví. Lesy města Český ...

Kde nás najdete

Lesy města Český Krumlov s.r.o., Domoradice 1, 381 ...

pix
pix
Jakékoliv kopírování a šíření obsahu serveru Lesy města Český Krumlov s.r.o. bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno
© 2015